Mengisi Ruang Maya
khutbah jumat bahasa jawa palestina

Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina, 9 Alasan Perlunya Membela Palestina

Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina berisi esensi dari kebersamaan umat Islam dalam menyikapi isu-isu keadilan sosial dan spiritualitas. Artikel ini  Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina akan mengupas tuntas bagaimana khutbah Jumat, yang dilantunkan dalam dialek Jawa yang halus dan penuh makna, mengajak jemaat untuk merenungi keagungan Allah dan menyuarakan solidaritas terhadap saudara-saudara kita di Palestina.

Melalui Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana khutbah ini, disampaikan dalam konteks budaya Jawa, membahas tema-tema universal seperti kesetiaan, keadilan, dan perjuangan melawan penindasan, sekaligus menekankan pentingnya Masjid Al-Aqsha sebagai simbol agama dan identitas.

Menggunakan khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina sebagai landasan, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tradisi lisan dan religius Jawa terjalin dengan dukungan terhadap Palestina, mengangkat pentingnya memahami konteks lokal dalam perjuangan global. Dengan mendalami kata-kata khatib yang dipilih dengan hati-hati, kita akan melihat bagaimana pesan-pesan ini tidak hanya relevan bagi jemaah di Jawa tetapi juga bagi umat Islam di seluruh dunia yang berempati dengan situasi di Palestina.

Seiring dengan itu, khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina tersebut menjadi ekspresi dari peran Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dalam menanggapi dinamika global, menggabungkan kearifan lokal dengan wawasan internasional. Artikel ini tidak hanya akan membahas pesan khutbah itu sendiri tetapi juga cara pesan tersebut disampaikan—dengan kelembutan dan kekuatan bahasa Jawa—serta dampaknya terhadap komunitas lokal dan internasional dalam memahami dan menanggapi isu Palestina.

Khubah I, Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina

الحَمْدُ للهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السَّموَاتِ وَمَا فِي اْلأَرْضِ وَلَهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَة الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الغَفُوْر . أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَناَ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه الدَّاعِى بِقَوْلِه وَفِعْلِه إِلَى الرَّشَادِ اَللّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِه وَأَصْحَاِبه الهَادِيْنَ لِلصَّوَابِ وَعَلَى التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلى يَوْمِ اْلمَآبِ

اَمَّا بَعْدُ، فَيَآاَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، اِتَّقُوْااللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَأَنـْتُمْ مُسْلِمُوْنَ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيْمِ: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Miwiti khutbah ing siyang meniko, khatib wasiat marang kita sedaya supados netepi ketakwaan marang Allah subhanahu wata’ala, kanthi terus ngupayakake nindakake sakabèhing kewajiban lan ninggalake sakabèhing larangan.

Hadirin jamaah shalat Jum’at rahimakumullah,

Ing wanci punika, kita kabeh dipunparingi tontonan ing media sosial ingkang nggegirisi lan ngiris manah kita. Punapa malih, ing jaman modern menika, ingkang kathah ngendikan bilih penjajahan ing donya punika sampun boten wonten malih, nanging kaum Zionis kanthi bebas lan tanpa wates nguwasai bumi Palestina sarta nyiksa rakyat. Serangan-serangan terus dipunlampahaken marang rakyat ingkang mboten gadhah dosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina sampun dados korban kekejian lan kebiadabanipun. Kita minangka umat Islam lan warga negara Indonesia, mesthi wae duwe tresna lan mbela marang Palestina. Palestina menika dudu nagari biasa, nanging gadhah sejarah ingkang dawa lan tansah wonten ing galih saben Mukmin.

Baca Juga :   Khutbah Jumat Bahasa Jawa, Urgensi Membela Palestina

Hadirin jamaah shalat Jum’at rahimakumullah,

Ana sanga alesan ingkang saget dados dasar punapa kita kudu tresna lan mbela Palestina.

Kaping setunggal inggih punika bilih wonten ing Palestina wonten Masjid al-Aqsha, masjid ingkang paling tuwa ing donya sawise Masjid al-Haram. Masjid punika dipun dekaken dening Nabi Adam ‘alaihis salam patang puluh taun sawise piyambakipun mbangun Masjid al-Haram.

Ingkang kaping kalih, Masjid al-Aqsha ingkang dumunung ing kitha Baitul Maqdis, Palestina, sampun dados kiblat shalat dumugi pitung welas wulan sawise Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pindhah saking Makkah dhateng Madinah.

Kapeng tiga, Masjid al-Aqsha utawi Baitul Maqdis, Palestina, menika titik pungkasan laku perjalanan Isra’ lan titik wiwitan laku perjalanan Mi’raj. Isra’ lan Mi’raj menika salah satunggaling mukjizat ageng ingkang dipunparingaken dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Ing ngriku, Kanjeng Nabi ngimami shalat berjamaah, ngimami saben nabi lan rasul, wiwit saking Nabi Adam ‘alaihis salam dumugi Nabi ‘Isa ‘alaihissalam.

Kaping sekawan, Palestina menika nagari para nabi lan utusan. Akèh sangêt para nabi lan utusan ingkang sampun manggen lan ngemban dakwah nyebaraken Islam wonten ing ngriku. Ing antawisipun antawisipun Nabi Ibrahim, Nabi Ya’qub, Nabi Yusuf, Nabi Luth, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakariyya, Nabi Yahya, Nabi ‘Isa lan para nabi sanèsipun ingkang dipundhawuhaken déning Allah dhumateng Bani Israil ingkang cacahipun akèh.

Kaping lima, wonten ing ngriku wonten Kota Baitul Maqdis, ardhul mahsyar wal mansyar, panggenan ingkang dipunparingi kanggé ngempalaken sedaya manungsa dumugi dina kiamat ingkang isih gesang wekdal menika.

Kaping nem, wonten ing ngriku Dajjal badhé dipun pateni dening Nabi ‘Isa ‘alaihis salam.

Kaping pitu, Palestina menika bagéan saking daratan Syam ingkang dipundamel berkah déning Kanjeng Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam wonten ing donga-donganipun:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا

Artosipun: “Dhuh gusti Allah, paringana berkah dhateng nagari Syam lan Yaman.”

Kaping wolu, akèh sangêt para sahabat ingkang sampun ngemban dakwah, nyebaraken lan ngajari Islam wonten ing ngriku. Ing antarawisipun wonten ‘Ubadah bin ash Shamit, Syaddad bin Aus, Usamah bin Zaid bin Haritsah, Watsilah bin al Asqa’, Dihyah al Kalbiy, Aus bin ash Shamit, Mas’ud bin Aus lan sanès-sanèsipun ingkang isih akèh malih.

Kaping sanga, Palestina sampun nglairaken éwonan ulama lan tokoh-tokoh Islam ingkang berkhidmah dhateng Islam. Ingkang kacathet para ulama ingkang nglair utawi sampun manggen wonten ing Palestina antawisipun Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab az-Zuhri, Imam asy-Syafi’I, lan sanès-sanèsipun ingkang isih akèh malih.

Baca Juga :   Khutbah Bahasa Jawa Hari Santri dan Jihad Masa Kini

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Keranten meniko, Sultan Mahmud Nuruddin Zanki ngantos ngendika satunggaling atur ingkang fenomenal: “kula lingsem dhateng Allah,nalika nggujeng dene baitul maqdis taksih kejajah .”

Sultan Abdul Hamid II malah kantos ngendika: “Kula boten badhé adol sedhengkah tanah saking bumi Palestina.” Panjenenganipun ngendika punika kanthi tegas lan pinunjul wani nalika nolak sogokan arta ingkang akèh sangêt saking tiyang-tiyang Zionis Yahudi ingkang kersa manggen wonten ing saénggon-enggon wilayah Palestina.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Boten kalah fenomenalipun Sultan Shalahuddin al-Ayyubi. Dipundorong déning tresnanipun ingkang jero dhateng bumi Palestina, ing tanggal 27 Rajab 583 H, panjenenganipun saged membebaskan Baitul Maqdis, Palestina. Waktu badhé membebaskan Baitul Maqdis, Sultan Shalahuddin al-Ayyubi boten langsung nyiapaken tentara lan piranti perang. Nanging ingkang sepindhah dipunlampahaken panjenenganipun ngempalaken umat Islam wonten ing satunggal ikatan aqidah ingkang leres, yaiku aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah. Miturut panjenenganipun, kesatuan aqidah badhé ngasilaken kesatuan galih. Kesatuan galih antarumat Islam menika kekuatan ingkang ageng sanget ingkang boten badhé kalah déning sinten kemawon. Salah satunggaling upaya kanggé nggayuh punika, panjenenganipun dhawuhaken dhumateng saben juru adzan wonten ing sadaya wilayah ingkang dipunawasi kanggé ngumandangaken aqidah Asy’ariyyah sadinten sadalu sakdurunge adzan subuh.

Hadirin jamaah shalat Jumat rahimakumullah,

Sultan Shalahuddin al-Ayyubi menika penganut mazhab Syafi’i wonten ing fiqih lan pengikut mazhab Asy’ari wonten ing aqidah. Sang sultan gadhah prehatos ingkang ageng sangêt wonten ing penyebaran aqidah Asy’ariyyah. Panjenenganipun menika sultan ingkang hafal Al-Qur’an, hafal kitab at-Tanbih, kitab ingkang ngrembakaken babagan fiqih mazhab Syafi’i, lan hafal kitab al-Hamasah, kitab kempalan tembang-tembang syair. Sultan Shalahuddin, kados ingkang dipunrembakaken déning Imam as-Suyuthi wonten ing al-Wasa’il fi Musamarah al-Awa’il menika tiyang ingkang teguh ngugemi ajaran agami, wara’, juru perang, mujahid lan tiyang ingkang takwa.

Mirsa prehatos khusus Sultan Shalahuddin dhateng penyebaran aqidah Asy’ariyyah, Syekh Muhammad bin Hibatillah al-Barmaki lajeng nyusun kitab ingkang isi tembang-tembang nazham wonten ing ilmu aqidah Ahlussunnah wal Jama’ah ingkang dipunwastani Hada’iq al-Fushul wa Jawahir al-Ushul. Kitab menika lajeng dipunparingaken déning pengarangipun dhateng Sultan Shalahuddin al-Ayyubi. Shalahuddin lajeng dhawuh marang sadaya madrasah kanggé ngajari kitab wau. Amargi punika, kitab menika lajeng kasohor kanthi sebatan al-‘Aqidah ash-Shalahiyyah.

Ing antawis ingkang keserat lebeting kitab kasebat inggih punika:

وصانعُ العــالمِ لا يحويهِ # قطرٌ تعالى اللهُ عـن تشبيهِ

قد كانَ موجودًا ولا مكانَا # وحكمهُ الآن على ماكـانَ

سُبحانهُ جلّ عن المكـانِ # وعـزّ عن تغيُرِ الزمانِ

فقد غَـلا وزادَ في الغُـلوِ # مــن خصهُ بجهةِ العـلو

Baca Juga :   Adab dan Tata Cara Khutbah Jum'at dalam Islam

Sang pencipta alam mboten dipunliputi papan , Allah mahasuci saking penyerupaan makhluk

Allah wujud saderengipun wontenipun papan , lan Allah sapunika tetep kados sedia kala, wonten tanpa papan

mahasuci Allah saking papan , lan Allah mahasuci saking peredaran masa estu sampun miyosi wates, tiyang ingkang mengkhususkan-Nya wonten arah inggil

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah,

Terus napa ingkang saged kita lampahaken kanggé sedulur-sedulur kita wonten ing Palestina? Berjihad mbantu piyambakipun kanthi fisik lawan para penjajah, cetha kita boten saged.

Ingkang saged kita lampahaken inggih punika nyuluraken bantuan arta kanggé ngentengaken penderitaanipun. Paling sedhela, kita mbantu piyambakipun kanthi donga. Amargi donga menika senjata tiyang Mukmin.

Hadirin ingkang dipunparingi rahmat Allah,

Meniko khutbah ing siyang dinten ingkang penuh berkah meniko. Mugi-mugi manfaat lan maringi barakah kanggé kita sadaya. Amin.

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

Khutbah II

Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina

اَلْحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَأُصَلِّيْ وَأُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَهْلِ الْوَفَا. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

     أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيْمِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، فِيْ الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللهم ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْبَغْيَ وَالسُّيُوْفَ الْمُخْتَلِفَةَ وَالشَّدَائِدَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

عِبَادَ اللهِ، إنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ويَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَاذكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ

Sebagai penutup, Khutbah Jumat bahasa Jawa Palestina tidak sekadar mengajarkan kita tentang keagungan spiritual dan kepedulian sosial, tetapi juga mengingatkan kita tentang kekuatan kata-kata dan bahasa dalam menyatukan umat beragama di seluruh dunia. Artikel ini menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana tradisi dan kepercayaan dapat dijalin dengan isu-isu kontemporer untuk membangun kesadaran dan kebersamaan yang lebih kuat.

Dengan ini, kami mengajak Anda untuk membaca dan menyampaikan khazanah khutbah Jumat berbahasa Jawa. Kepada pembaca yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan mengalami kekayaan rohani serta budaya yang ditawarkan oleh khutbah-khutbah ini, kami menyarankan untuk mengeksplorasi koleksi khutbah lainnya yang mungkin memberikan pencerahan dan inspirasi tambahan. Mari kita bersama-sama memperkaya pemahaman kita tentang kehidupan spiritual dan sosial melalui kajian teks-teks khutbah yang berharga ini.

Avatar photo

Redaksi El Kariem

Tim redaksi elkariem-mengisi ruang maya. "Saya adalah saya dan etnis, ras, atau agama saya adalah identitas saya. Anda adalah Anda dan etnis, ras, atau agama Anda adalah identitas Anda. Kita adalah satu umat manusia yang bersatu di satu planet, dan kemanusiaan kita yang bersama adalah identitas kita."

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed