Mengisi Ruang Maya
khutbah jumat bahasa jawa guyub rukun

Khutbah Jumat Bahasa Jawa Guyub Rukun

Dalam kehidupan umat muslim, khutbah Jumat memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana dakwah dan penyampaian pesan-pesan keagamaan. Khususnya di Jawa, khutbah Jumat seringkali disampaikan dengan bahasa yang dekat di hati masyarakat, yaitu Bahasa Jawa. Salah satu tema yang menarik dan relevan dengan kehidupan masyarakat adalah khutbah Jumat bahasa Jawa guyub rukun. Tema ini menekankan pentingnya kebersamaan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Khutbah Jumat bahasa Jawa guyub rukun tidak hanya menyampaikan ajaran agama tetapi juga mengajak jamaah untuk menerapkan nilai-nilai guyub dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Jawa dikenal dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan yang kuat. Melalui Khutbah Jumat bahasa Jawa guyub rukun, kita diajak untuk saling menghormati, membantu, dan bekerja sama demi kebaikan bersama.

Selain itu, khutbah Jumat bahasa Jawa guyub rukun juga sering mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan sebagai bimbingan dalam menjalani kehidupan. Pesan-pesan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa, sehingga dapat lebih mudah diterima dan diamalkan.

Dengan mendengarkan dan merenungi khutbah Jumat bahasa Jawa guyub rukun, diharapkan jamaah dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khutbah ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman yang ada. Mari kita sama-sama menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam khutbah Jumat bahasa Jawa guyub rukun untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللَّهِ. قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ، حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

Jamaah jumah rahimakumullah

Puji syukur sumangga tansah kita kunjukaken dhumateng Allah Ta’ala ingkang sampun paring rahmat dumateng sedaya umat ipun saengga wonten siang menika kita tansah manggih rahayu, widada nir ing sambekala. Shalawat ugi salam mugi tansah katetepaken dhumateng nabi Muhammad SAW ingkang tansah kita tengga syafaatipun wonten ing dinten kiyamah.

Baca Juga :   Dari Paijo ke Pandu, Pergeseran Nama Jawa dan Cerminan Identitas

Jamaah jumah rahimakumullah

Wonten kesempatan khutbah siang menika khatib wasiat sumangga kita tingkataken taqwa dhumateng Allah kanti nindakaken dhawuhipun lan nebhi laranganipun. Mugi kanti taqwa panggesangan kita tansah manggih kamulyan fiddunya wal akhirah. Aamiin.

Jamaah jumah rahimakumullah

Islam ngajak umatipun tumuju panggesangan ingkang ayom ayem, guyup rukun. Islam dawuh dhumateng sedaya pemelukipun bilih wonten pundi panggeenan supados remen ngajak sanak kadang lan sedaya warga masyarakat ngupadi kerukunan lan katentreman gesang bermasyarakat. Mila islam paring tuntunan supados guyup rukun saget kalampah ing madyaning pasrawungan, sedaya warga masyarakat kedah kersa nglampahi unggah-ungguh ingkang dipun tuntunaken islam, ing antawisipun:

1. Ngurmati tiyang sanes.

Panggesangan masyarakat bade guyup rukun menawi saben kita saget ngurmati lan ngajeni tiyang sanes. Ngurmati tiyang sanes mujudaken akhlaq ingkang dipun dawuhaken islam. Sadangipun kanjeng nabi Muhammad SAW gesang, panjenenganipun sampun paring tuladha bagan ngurmati dumateg tiyang sanes. Menawi sedaya warga masyarakat sami kersa ngurmati dhumateng tiyang sanes, estu badhe kawujud suasana gesang ingkang guyup rukun ayem tentrem. Mila islam ngajak supados kita sedaya nebhi tumindak awon ingkang saget ngrisak suasana katentreman. Nyana ala, moyoki, nenacad lan sanes-sanesipun kedah dipun tebihi awit sedaya wau saget andadosaken masyarakat congkrah lan mengsahan. Ngendika Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

“He para wong mukmin, sira aja memoyoki segolongan marang golongan liyane, mbokmanawa golongan kang dipoyoki luwih becik tinimbang golongan kang memoyoki, lan maneh para wong wadon aja pada anggeguyu marang wong wadon liyane, mbok Manawa wong wadon kang digeguyu iku luwih becik tinimbang kang anggeguyu, lan sira aja nyacad marang awakira dewe, lan maneh sira aja parab pinaraban kalawan paraban kang ala. Ala- alane jeneng iku fasek sawuse iman, lan sing sapa ora gelem tobat mangka wong kang megkono iku sajatine kagolong wong kang tumindak nganiyaya”. (Q. S. Al Hujurat: 11).

Baca Juga :   Khutbah Bahasa Jawa Susah Lan Bungah

2. Tulung Tinulung

Perkawis kaping kalih ingkang saget dados sarana nggayuh panggesangan guyup rukun inggih menika tulung tinulung utawi taawun. Saestu, mboten wonten tiyang ingkang saget gesang piyambakan wonten ing alam dunya menika, lumrahipun saben tiyang mesti mbetahaken pitulungan tiyang ingkes. Tulung tinulung wonten ing madyaning pasrawungan pitulangkan sarana ingkang saget nyaketaken manah lan ndadosaken raos tresna dumateg tiyang sanes. Menawi ing ndalem setunggaling pendudukipun sampun kulinten tulung tinulungan mila estu bade kawujud masyarakat ingkang guyup rukun. Allah SWT dhawuh wonten ing Surat Al Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

“lan pada tulung-tinulunga sira ana ing laku kabecikan lan taqwa. Ananging aja pada tulung- tinulung ana ing laku dosa lan memungsuhan. Lan pada taqwa sira marang Allah satemene Allah iku abot panyiksane.”

Rasulullah SAW ngendika:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah bakal aweh pitulungan marang sawijiine wong, menawa wong iku gelem aweh pitulungan marang sedulure”. (H.R. Muslim:2699)

Jamaah jumah rahimakumullah

Menika seperangan perkawis ingkang saged andadosaken panggesangan kita sdaya tansah guyup rukun. Mugi-mugi Allah SWT tansah maringi hidayah dhumateng kita sedaya sahingga kita saget nindakaken tuntunan minulya gesang kemasayarakatan. Amin.

أَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Khutbah II

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ  ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَشْهَدُ أنْ لآ إلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ لَا نَبِيّ بعدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ   أَمَّا بَعْدُ  فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰأَ يُّها الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ. اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ، اَلْأَحْياءِ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ والقُرُوْنَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتَنِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا إِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عامَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ   اللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ   عٍبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتاءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشاءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ، وَاذْكُرُوا اللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرْ

Baca Juga :   Khutbah Jumat: Teladan Kanjeng Nabi Muhammad saw. ing ngadhepi tiyang-tiyang kang nggawé maksiat

Bagi para jamaah yang merasa terinspirasi dan ingin mendalami lebih lanjut tentang nilai-nilai Islam dan kehidupan beragama, kami mengundang Anda untuk menjelajahi artikel-artikel khutbah lainnya di website kami. Salah satunya adalah Khutbah Bahasa Jawa Susah Lan Bungah yang mengajak kita untuk merenungkan tantangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Serta Khutbah Bahasa Jawa Hari Santri dan Jihad Masa Kini, yang membahas tentang peran santri dan jihad di era modern. Mari kita bersama-sama memperkaya pemahaman dan keimanan kita melalui pembelajaran yang berkesinambungan.

Kang Toha

Muntoha

1 comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed